Om oss

Trondheim Musikkpark er en privat musikkskole som holder til i Ila. Både barn, ungdom og voksne er velkommen som elever hos oss. Vi gjør vårt ytterste for å lage et lærerikt og morsomt opplegg for deg!

Instrumentene vi tilbyr undervisning på er gitar, bassgitar, trommer, sang og piano. I tillegg har vi Bandskolen, et tilbud der ungdom får mulighet til å spille i band med andre, uten at man trenger store forkunnskaper på instrumentet.

Send mail til kontakt@trondheimmusikkpark.no for mer info.


Lærere

Daniel Elide – Trommer/bandskole/musikkproduksjon

Øyvind Hånes – gitar, bass, piano, musikkproduksjon og bandskole

Jonathan Rensvik Viddal – Piano

 


Fordeler

16 undervisningstimer hvert semester

Dette betyr at du får en kontinuerlig læring som kan tilrettelegges for dine ønsker og behov! Hos oss er det du som har lærerens oppmerksomhet hele undervisningstimen. Dyrebare minutter må ikke deles med flere andre på samme time. (Siste uke vil bli brukt til semesterkonsert, da går all ordinær undervisning ut)

Tilrettelagte musikkundervisning

Hos oss vil få tilbudt 100% tilrettelagt musikkundervisning siden vi ikkje har gruppeundervisning. (Med unntak av bandskolen)

Familie-/søskenmoderasjon når to eller flere i samme familie er elever hos oss

Dersom to eller flere fra samme familie er elever hos oss, får dere 565 kr i rabatt pr. elev/disiplin! (Dette gjelder også om samme elev velger å ha flere disipliner)

Plassen er din så lenge du vil ha den

Hos Trondheim Musikkpark slipper du å søke på nytt hver gang et semester er ferdig. Om du ønsker å fortsette beholder du plassen din så lenge du ønsker!

(Dersom du vil ta en pause eller melde deg av operer vi med to utmeldingsfrister, 1. desember for høstsemesteret og 1. juni for vårsemesteret)

Mulighet til å spille på konserter

Ved slutten av hvert semester arrangerer vi konsert, der våre elever blir oppfordret til å delta. Dette er utrolig lærerikt, og noe som gir mestringsfølelse og svært verdifull erfaring!


Priser

Et semester er 16 undervisningstimer

Individuell undervisning

Individuell undervisning 30 min per uke: 5590,- pr semester.

Individuell undervisning 50 min per uke: 8890,- pr semester.

Bandundervisning

Bandskolen 75 min per uke: 5590,- pr semester. (Bandskolen har en nedre aldersgrense på 13 år.)

Rabatt

565,- kr rabatt per familemedlem som melder seg inn. Du får også 565,- i kvantumsrabatt dersom du melder deg på fleire kurs.


Retningslinjer

Oppstart

Selv om det er semesterbetaling hos Trondheim Musikkpark, er det mulig å søke opptak som elev også etter semesterstart. Søknadene blir fortløpende registert og søkeren settes på venteliste. Vi tar opp elever fra denne ventelisten dersom vi har ledige plasser. Det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.

Skoleåret

Trondheim Musikkpark har semesteravgift ut fra antall undervisningstimer i semesteret. Hvert semester består av 16 undervisningsuker. Vi følger Trondheim Kommunes skolerute med tanke på ferie- og helligdager. På helligdager og offentlige høytidsdager gis det ingen undervisning. Vi vil minimum en uke før semesterstart gjøre timeavtaler med elever og foreldre. Normalt vil en uke før jul og en uke før sommerferien bli brukt til avslutninger, enten i form av avslutningskonserter eller en annen form for markering av semesterslutt.

Undervisningsmateriell

Elevene sørger selv for å kjøpe inn undervisningsmateriell dersom dette kreves i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed. Elevens instrument må alltid holdes i spillbar stand.

Kontakt med foresatte

Hver enkelt lærer har ansvar for kontakt med foresatte/heimen dersom elev er under 18 år. Foreldre/foresatte har krav på en tilbakemelding fra lærer i løpet av semesteret, og tilbakemeldingen vil foregå i form av en gruppesamtale, enkeltsamtale eller skriftlig tilbakemelding. Her gis det rom for å stille spørsmål angående øving, framgang, motivasjon med mer.

Bindingstid

Kontrakten blir gjeldende når eleven tar imot plassen ved å signere svarbrevet, samt undervisningstidspunkt er avtalt muntlig eller skriftlig. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester.

Inn- og utmeldingsfrister
  • Søknad om opptak registeres gjennom hele året.
  • Varsel om utmelding må skje skriftlig innen 1.juni for høstsemesteret og 1.desember for vårsemesteret. Send vanlig brev eller epost.
  • Dersom eleven ikke er utmeldt innen de nevnte frister, vil eleven fortsatt være registert og semesteravgift må betales for det kommende/inneværende semesteret.
  • Eleven beholder sin undervisningsplass hos Trondheim Musikkpark inntil skriftlig utmelding mottas.
  • Hvis elev ønsker å skifte disiplin før kommende semester, kan det søkes om det. Her gjelder samme frister som for utmeldelse.
Permisjon

Trondheim Musikkpark innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i semesteret må man likevel betale for hele semesteret. Eneste unntak er ved sykdom. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist. Trondheim Musikkpark må ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.

Tap av elevplass

Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved Trondheim Musikkpark.